Orákulum vizí na 1-7.8.2016


1.8-7.8.2016 orákulum

ROZHODOVÁNÍ – RIZIKA – DŮSLEDKY

Zvědavost, pokušení, touha vědět víc. Představa toho, co by bylo kdyby, nám nedává spát. Je přirozené toužit po poznání a jediná cesta k němu je poznávat. Potřebujeme-li si něco vyzkoušet, nezbývá nic jiného než si to zkusit. Právě tímto způsobem můžeme víc růst a vyhnout se stagnaci. Příčiny mají však své následky. Dopředu nemůžeme říct zda dobré a nebo špatné. Pokud to nevyzkoušíme, pak se nikdy nedozvíme co by to přineslo, ale zase na druhou stranu můžeme promarnit příležitost, která se rozplyne když se jí nechopíme.

MINULOST A BUDOUCNOST – NOVÝ ZAČÁTEK

Dívka na kartě ustrnula v daném okamžiku přítomnosti. Strom vyrůstající z její hlavy, představuje její život a připomíná nám, že má vše svůj řád, tak jak roční období, které se nedá přeskakovat. Přítomnost je abstraktně definovaný stav, zůstáváme v ní jen na okamžik.  Dívka v  jedné ruce drží zrcadlo, ve kterém se odráží její minulost, je to její opěrný bod pro její úvahy, hodnocení a poučení. Minulost je již uzavřena, toto naznačuje i uzamčený zámek a pod ním je popsaná kniha jejího života. Na druhé straně je čistá, nepopsaná kniha, která je otevřená na první stránce a nad ní je klíč, který otevřel dveře k novým příležitostem.

ZKLIDNĚNÍ – VNITŘNÍ MÍR

Zkouška je za námi, náročné období skončilo. Těžké časy po všech stránkách, problémy s penězi i se zdravím, trápení ve vztazích či starosti o naše blízké, to vše nás fyzicky oslabilo a vystavilo nás duchovní zatěžkávací zkoušce. Naše útrapy jsou nyní minulostí, ať už proto, že se situace změnila, nebo proto, že jsme ji přijali. Teď si potřebujeme odpočinout, najít si čas na zotavení a obnovení sil. Žena zahalená ve fialovém rouchu, fialová barva zde představuje transformaci, léčení a spiritualitu, v klidu odpočívá a zářící světlo božského ducha odhání stíny jejích starostí. Lehce se vznáší nad zenovou zahradou s kvetoucími třešněmi.

S láskou Saxi