Tarot na 2.8.2016


2.8.2016

DESET DISKŮ – 8 MEČŮ – ESO POHÁRŮ

Dnešní karty přesně zapadají do týdenní předpovědi z orákulí. Opět řešíme volbu, karty nás nabádají, aby jsme už konečně učinili rozhodnutí. Tato volba se týká naší stability, jistoty… Do rozhodnutí zapojte intuici a srdce, pak bude vaše volba ta správná. 

Deset disků značí bohatství, blahobyt, hojnost, dědictví, jistotu a stabilitu. Je to pozitivní myšlení a materiální i duchovní úspěch. Užívejte si každého dne se vším, co vám nabízí!

Osm mečů přestavuje nerozhodnost a neschopnost výběru. Na kartě jsou vyobrazeny dvě nahé ženy, dvě cesty, dvě možnosti. Uprostřed  sedí malá postava se založenou hlavou v rukách, toto volba je pro ni přes příliš, obě tyto cesty jsou lákavé. Překonejte své vnitřní zábrany!

Eso pohárů je nejhlubší naplnění. Láska ve všech možných podobách. Je zde velká příležitost k sebenalezení. Tato karta také představuje intuici a podvědomí.

S láskou Saxi