Orákulum na týden 17-23.10.2016


17-10-2016-orakulum

Na tento týden jsem zvolila výklad z Andělů Atlantidy od Stewarta Pearce.

MICHAEL – OKOUZLENÍ

Magická moc, síla imaginace… Nebojte se snít!

S pomocí Michaela se vydejte cestou okouzlení a znovu objevte magii svého života. Schází vašemu životu magie, vytratila se z vašeho snažení kreativní imaginace? Dovolte ať se božská síla dítěte ve vás spojí s proudem hravosti a veselosti, kterými kdysi oplývala vaše nevinná mysl – to je posvátná cesta okouzlení. Na této kartě se roh jednorožce dotýká vaší duše a vzbuzuje pronikavou lásku – lásku podmanivou, věčnou, která ochraňuje vnitřní jas nebeského světla. Toto hořící světlo jako charisma vaší duše přitahuje všechny lidi okolo sebe.

HANIEL – ÚPLNOST

Nalezněte svoji duševní rovnováhu! Vyrovnání…

Je třeba posoudit důležité části života a nezapomínat přitom na jeho úplnost. Díky síle úplnosti, integrity dokáže Haniel přeměnit nepříznivé okolnosti na příležitost a dobrat se pravdy. Věčný kompas života nás učí, že pravda zjevuje život v jeho úplnosti, v jeho ohnisku. Starodávné váhy rozpoznávají pravdu ve vašem srdci. Haniel vám pomůže rozeznat mlhu iluzí a vyjeví nedotčenou čistotu vaší duše.

GABRIEL – MILOSRDENCTVÍ

Buďte milosrdní k sobě a k ostatním, odpusťte sobě a ostatním. Jen tak můžete jít dál. 

Díky věštbě Gabriela můžete obdržet božský dar milosti. Dostáváte ho, když ho potřebujete nejvíce. Uvažte, co se ve vašem životě nepovedlo a co brání tomu, abyste mohli plnými doušky pít tento nebeský elixír. Vyslyšte Gabriela, roztáhnete křídla a jako labuť leťte k čistým vodám. Znovu okusíte život v jeho čerstvosti a ušlechtilosti a upřímně přijmete svou duši jako dar milosti.

S láskou Saxi