Orákulum vizí na 12-18.12.2016


Na tento týden jsem nechala promluvit Orákulum vizí od Ciro Marchettiho. Uvědomte si, že co nás nezabije, to nás jen posílí. Člověk se svými chybami učí a zdokonaluje. Hlavní je vytvářet stále nějakou aktivitu a pokračovat dál, tímto máme velkou šanci uspět. Jak já říkám, ukončete prokrastinaci. Je to hodně o vytrvalosti, vůli a sebekázni. Máme víru, naši víru, kterou máme i podloženou. Nevzdávejte se pokud se výsledky ihned nedostaví. Věřte si, věřte svým snům. Naplánujte si cestu a nebo aspoň první krok. Zdokonalujte se ve svých znalostech a dovednostech. Člověk, který nemá plány do budoucna, jako kdyby nežil, jen přežívá. A pak udělejte konečně ten první krok do světa, tak, jak se odhodlala odvážná bojovnice na poslední kartě. Stojí na Zeměkouli, okolo které je kruh se všemi dvanácti slunečními znameními a nápis: Osud rozhodne! A já říkám: Osud přeje připraveným!

CÍLE , ODDANOST, PROCES

Když nás motivují cíle, které mají hluboký smysl, sny, které si žádají naplnění , a čistá láska, která hledá vyjádření, pak žijeme doopravdy. – Greg Anderson

8Širší, metafyzický pohled říká, že naše cesta životem spočívá v přeměně nedokonalého, pomíjivého stavu do stavu dokonalého, zdravého a věčného. Co nás nezabije, to nás posílí. Tak nás bolestné a obtížné změny, které musíme přestát, v duchovním smyslu obrousí svým žárem až do zářivého lesku. Můžeme také přímo vyhledávat poznání, příležitosti a výzvy. Nemusíme život jen pasivně nechat plynout.

Alchymista na tomto výjevu ztělesňuje úsilí o dosažení konečného cíle prostřednictvím studia, experimentování, odhodlání a vytrvalosti. Znaky na jeho obličeji ukazují počátek i konec jeho cesty od původního olova přes různá stádia duchovního pročišťování až ke zlatu. Symbol zlata se objevuje ve středu jeho čela, v místě čakry třetího oka. V astrologii tento symbol představuje slunce. Tato karta nám připomíná, že máme zůstat soustředěni na cíl a neustále uplatňovat potřebnou sebekázeň. Nakonec se to vše vyplatí.

PŘESVĚDČENÍ, VÍRA

Víra musí být podepřena rozumem. Když se víra stane slepou, umírá. – Mahátma Gándhí

20Muž na kartě drží v rukou na řetízcích různé náboženské symboly, každý z nich je o jiném přesvědčení, ale vzájemně tvoří jeden celek. Společným ukazatelem všech je, že díky nim, jejich jménem bylo v minulosti napácháno mnoho utrpení, ze kterého se mají zodpovídat. Mužovi zavázané oči symbolizují jeho slepou víru, právě takovou, jakou tyto náboženství vyvolávají ve svých stoupencích, ale také slepou vůči všem ostatním. Pod zlatými symboly je zobrazeno darwinovské evoluční schéma, které je zobrazeně červeně. Je v ironickém protikladu s přesvědčením, které sdílejí všechna náboženství. Ale samo za sebe však představuje jen další přesvědčení, které zpochybňuje všechna ostatní.

 

SMĚR, CÍL, PLÁNY, PRVNÍ KROK

Kráčejte se důvěrou za svými sny. Žijte život takový, jak jste si jej vždy představovali. – David Henry Thoreau

52Cíl a směr, záměry a plány do budoucna. Bez těchto vizí by se váš život nemohl vyvíjet a sotva by měl nějaký smysl. Mít něco, za čím jdete, čeho chcete dosáhnout a na co se těšíme, i když to mohou být jen drobnosti, činí z obyčejného přežívání plnohodnotný život. Číst, učit se, vidět a zažívat nové věci, určovat si cíle – to je cesta k zítřku. I ta nejdelší pouť začíná tím, že učiníme první krok.

Pečlivě zvažte, kam a proč chcete dojít, jakým směrem a kudy se chcete vydat, a vyrazte na cestu.

S láskou Saxi