Tarot na 24.7.2016


24.7.2016 tarot

9 POHÁRŮ – 2 HOLE – 4 HOLE

Devět pohárů značí bezstarostnost, požitek, radost ze života, nadšení, vytržení, rozkvět, družnost a týmového ducha. Hovoří také o naději a čekání. Dvě hole představují tvořivou energii, která čeká na usměrnění. Na kartě jsou zobrazeny dva sloupy energie, mezi nimi je několik klikatých cest, které vedou do jednoho bodu, do hradu na vrcholku hory, hrad představuje pevné a stabilní základy, je to dosažení našeho cíle, který je pro nás důležitý, který nás naplňuje, o tom taky svědčí bílá záře okolo hradu. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme nejdříve ovládnout svoji sílu a vůli. Nasměrovat svoji energii správným směrem a pak tuto situaci zvládneme. Čtyři hole hovoří o dosažení tohoto cíle, o naplnění, o dokonalosti, o ukončení nějaké situace a upevnění našeho úspěchu. Čtyři sloupy energie jsou vsazeny do dokonalého tvaru koule, okolo sloupů je červená barva, která značí naší touhu, tato barva pomalu přechází do fialové, které je barvou spirituální, duchovní, barvou léčení a také spojuje protiklady, protože se skládá z červené a modré.

S láskou Saxi