Tarot na 24.8.2016


24.8.2016 Tarot

6 DISKŮ – ESO POHÁRU

+ 7 HOLÍ – 10 DISKŮ

Dnešní výklad pojímám jednoduše, tyto nádherné karty mluví sami za sebe. Hlavním tématem dne je úspěch, který vás naplňuje. Můžu také hovořit o kolektivním úspěchu. Druhá dvojice karet vám sděluje, že si máte stát za svým, věřit si a nabádá vás k pozitivnímu myšlení, které je základ všeho.

Šest disků přestavuje úspěch. Je to vaše odměna. Máte podporu v uskutečňování vašich plánů a také můžete poskytnout podporu ostatním.

Eso pohárů je nejhlubší naplnění. Láska ve všech možných podobách. Je zde velká příležitost k sebenalezení. Tato karta také představuje intuici a podvědomí. Naplnění svých emocí berte jako svou prioritu!

Sedm holí hovoří o odvaze, smělosti, vytrvalosti a připravenosti bojovat s překážkami. Vaše schopnost podstoupit riziko bude odměněna. Stůjte za tím, čemu věříte!

Deset disků značí bohatství, blahobyt, hojnost, dědictví, jistotu a stabilitu. Je to pozitivní myšlení a materiální i duchovní úspěch. Užívejte si každého dne se vším, co vám nabízí!

S láskou Saxi