Tarot na 27.7.2017


ŠESTKA HOLÍ – DVOJKA MEČŮ (ÚSPĚCH – MÍR)

Šestka holí hovoří o našem úspěchu, o našem vítězném tažení, v podstatě je to vítězství, kterého jsme dosáhli sami svoji vlastní energií, svoji vlastní silou. Něco se hnulo z místa přesně tím správným směrem, někdo mohl být povýšen v práci, jiný mohl najít nového partnera, jiný mohl v určité věci dostat zadostiučinění. Energeticky jsme dosáhli toho svého, to je pravda. Ale teď je načase složit zbraně a nabídnout smír druhé straně. Pokud toto uděláme, pak se nám nesmírně uleví. Poslední karta nás také může vybízet k odpočinku a zmírnění tak hektického tempa. Když se na tyto karty podívám z jiného úhlu pohledu, pak právě to ukončení boje je pro nás tím největším vítězstvím.

PĚTKA EMOCÍ

Důležitou součástí uzdravování je odpuštění. Odpusťte sami sobě i svým blízkým, abyste všichni mohli jít dál. Zármutek je přirozenou součástí života. Požádejte své anděly nebo své milované, aby vám pomohli projít procesem rychle a mohli jste se vrátit na cestu radosti.

VNITŘNÍ SÍLA

Máte v sobě velkou odvahu a laskavost. Možná si neuvědomujete, jak jste silní a mocní – neexistuje problém, který by jste neuměli vyřešit. Soucit, který tak štědře dáváte ostatním, musíte mít i v sobě. Pokud někomu potřebujete říci „ne“, stůjte si pevně za svým přesvědčením.

S láskou Kateřina