Tarot na 8.12.2017


ČTYŘKA PENTAKLŮ – DEVÍTKA MEČŮ – ŠESTKA POHÁRŮ

Proč tolik lpíme na minulosti? Proč nás dnes nenechá minulost spát? Máme v sobě určitou přesnou představu. Čtyři pentakly ty hovoří o omezení. Já tuto kartu vnímám jako čtyři stěny, je to naše taková komfortní zóna do které nikoho nepustíme. Dejme tomu, kdo hledá práci, pak má jasně daná kritéria, to budu dělat a to zase ne, pod tento plat nejdu, tam dojíždět nebudu. Tato karta mu jasně říká, že pokud chce práci najít, pak by měl přezkoumat a přehodnotit svoje požadavky zda nejsou přemrštěné. Ve vztahu může být jiné omezení, které nám brání se v něm plně rozvinout, zde platí to stejné, vše přezkoumat a slevit. Obecně tato karta hovoří o lakotě a šetření. Tato situace nás ubíjí, trápíme se díky ní. Cítíme vinu, přece dřív to bylo tak hezké, co se stalo? Je to snad moje chyba? Ve vztazích tyto karty vnímám i jako takové utajované se scházení ve čtyřech stěnách, se kterým se sice neztotožňujeme, ale ten sex je úžasný. Poslední karta kromě zmiňovaného sexu odkazuje i na minulost, na lidi, situace a vzpomínky z ní. Nejlepší varianta výkladu by byla, že se z toho našeho trápení budeme chtít dostat nějakou tvořivou činností jako kreslením, psaním a nebo dnes svoje naplnění najdeme v našich dětech. Ano i ten sex je variantou. Každopádně moje rada na dnešní den je, aby jsme opustili minulost a odpustili všem zúčastněným včetně sebe.

S láskou Kateřina